Menu
Wandelblog

Pinksteren in Munsterbilzen

Opmerking: de wandelkaart in Munsterbilzen werd in 2023 grondig hertekend nadat beslist werd om het gebied toe te voegen aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Rond het Munsterbos vertrekken nu negen nieuwe wandelroutes. Ik ben nog niet ter plekke kunnen gaan om te verifiëren wat de impact op deze wandelroute is.

In een vorige leven hoorde je me wel eens klagen dat op zon- en feestdagen “alles toe” was. Corona liet me echter beseffen dat de natuur een constante is waarop je áltijd kan rekenen. Nooit op slot, hoogstens een beetje nat, maar altijd open. Op pinkstermaandag trok ik met mijn allerliefste — die er ook altijd is voor mij; dankjewel, schat — naar Bilzen waar de zanderige Kempen en vochtig Haspengouw elkaar ontmoeten. Ik volgde er een route van Natuurpunt langs het Munsterbos met zijn slingerende beekjes en sluizen. In deze post vertel ik je welke indruk de wandeling op mij gemaakt heeft. Helemaal onderaan vind je de praktische informatie om zelf op pad te gaan.

Van hooiweide naar bos

Het gebied dat nu ‘Munsterbos’ wordt genoemd, was lange tijd een open landschap, bestaande uit heide, vijvers, gras- en hooilanden. Verschillende waterloopjes, zoals de Munsterbeek, de Helsterbeek en de Wilderbeek zorgden er met behulp van sluisjes voor de bewatering van de hooiweiden. Pas vanaf de 19de eeuw nam het Munsterbos stilaan zijn toenmalige vorm van naaldhoutbos aan. In de jaren 1930 ging hiervan echter het grootste deel verloren door de aanleg van het Albertkanaal. Gedurende de daaropvolgende decennia nam de bebossing weer toe en zette Natuurpunt zich in om de oorspronkelijke glorie van het gebied te herstellen.

De vijvers hier, relicten van een oud vijvercomplex van de abdij van Munsterbilzen, zijn nu een belangrijke biotoop voor watervogels. De imposante vogelkijkhut langs het Weerstandspad, die je bereikt door even van de route af te wijken via een solide houten brug, biedt een prachtig uitzicht op deze waterpartijen. Bijzondere vogelsoorten, zoals de roerdomp en het woudaapje, nestelen zich er graag in de rietkragen. In 2017 maakte men er werk van om de beken opnieuw meer te laten slingeren zodat zij meer water kunnen bufferen. Niet alleen lopen lager gelegen dorpen zo minder risico op wateroverlast, ook krijgen zeldzame soorten, zoals de beekprik, extra kansen. 

Knipoog naar het verleden

De rode wandeling van Natuurpunt is 9,8 km lang en start ter hoogte van kasteeldomein Edelhof. Na een korte passage door het park in Engelse landschapsstijl en een enkele woonwijk, gaat de route langs (overwegend onverharde) paden die de verdere toon van de wandeling zetten: beken, bossen, hooilanden en heidevlaktes.

Onderweg zijn namen als Heiken, Sluisstraat en Weerstandspad een knipoog naar het verleden. Op het Weerstandspad staat de kapel van het Geheim Leger die herinnert aan de voormalige schuil- en executieplaats van leden van de verzetsbeweging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Wat verder bevindt zich, in de gedaante van een miniburcht, een tweede kapelletje waarvan de naam, Sint-Amorkapel, verwijst naar de ecclesia Sancti Amoris, de eerste kloosterkerk van de abdijsite van Munsterbilzen.

Één van de mooiste etappes van de wandeling is, wat mij betreft althans, het stuk waar je het Weerstandspad even verlaat om via dichtbegroeide boswegels en vlonderpaadjes uit te komen op de Hollandseweg. Ik was in mijn nopjes toen ik piepkleine, ongelofelijk goed gecamoufleerde, jonge padjes spotte, die zich met tientallen tegelijk aan kamikazesprongen over het pad waagden. Wat verderop kwam het kind in mij helemaal boven, letterlijk zelfs, toen ik op de twee meter hoge banken klom om een blik te werpen over het typische Haspengouwse grasland.

Aanrader maar geen ⭐

De wandellus zelf is ongeveer 6 km lang; de eerste en laatste ± 2 km zijn de aanlooproute vanaf Park Edelhof aan het Leroyplein.

Mijn persoonlijke top 10 haalt deze wandelroute in het Munsterbos niet, maar toch klasseer ik ze vrij hoog op mijn lijstje waarop momenteel al meer dan 80 wandelingen staan. Mijn man vond ze een ⭐ waard, zelf ben ik iets kritischer, al ligt dat meer aan het hoogwaardige vergelijkingsmateriaal dan aan de wandeling zelf. Dat ze voor mij persoonlijk geen overtuigende favoriet is, betekent dan ook in geen geval dat ik de route niet aanraad. Integendeel! Alweer een geslaagd projectje van Natuurpunt!

Praktisch

  • Leroyplein 2, 3740 Munsterbilzen
  • 9,8 km
  • ± 2 uur
  • 20 hoogtemeters
  • 17 % verhard
  • Bewijgwijzerde route (volg rode markering), GPX of kaart
  • Parkeren kan op het plein

Bronnen: Natuurpunt, Inventaris Onroerend Erfgoed

Ik kwam op mijn route geen obstakels tegen. Blijf echter steeds alert. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvolledige en/of niet accurate routebeschrijvingen. Ik kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend of verbonden met het gebruik van deze website. Vind je mijn foto’s mooi? Fijn! Wil je foto’s van mijn blog gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming!