Menu
Wandelblog

Groenpool Gent: Campagne wandeling

Vorige zomer zocht ik na een werkdag verkoeling op een korte wandelroute in de Gentse rand. Ik volgde toen de Leeuwenhof wandeling die me langs en door de oude boskern van de Vinderhoutse bossen voerde. Omdat die route me onverwachts wel kon bekoren, keerde ik deze week, zij het onder heel andere weersomstandigheden, terug naar de gelijknamige ‘groenpool’ rond de Arteveldestad. Mijn keuze viel op de Campagne wandeling van 7,4 km wegens haar belofte van onverharde wandelpaden door nieuwe bos-en natuurzones. In deze post vertel ik je of de route haar beloften kon inlossen.

Groenpool Vinderhoutse Bossen, drie portalen

Gent zet actief in op het vergroenen van de stad en legt de nadruk op rustige plekken. In de omliggende gebieden worden ‘groenpolen’ gecreëerd, recreatie- en natuurgebieden waar de hectiek van de stad even ver weg lijkt. Één van de vijf groenpolen aan de rand van de Arteveldestad is vernoemd naar de Vinderhoutse bossen. Het hele projectgebied is een gebied van ruim 640 hectare op grondgebied van Gent (deelgemeenten Mariakerke en Drongen) en Lievegem (deelgemeente Vinderhoute).

De groenpool Vinderhoutse Bossen zal op termijn drie toegangspoorten hebben die de vertrekbasis vormen voor de wandelingen:

 • Portaal Leeuwenhof (Drongen), vernoemd naar het kasteel dat hier in de 19de eeuw dienstdeed als buitenverblijf van verschillende rijke families.
 • Portaal Claeys-Boúúaert (Mariakerke), eveneens een oud kasteeldomein met een rijke natuur.
 • Portaal De Campagne (Drongen) aan een 18de-eeuws landhuis met een prachtig park in Engelse stijl.

De Campagne wandeling kan je zowel aanvatten aan portaal Leeuwenhof als De Campagne. Momenteel is men volop bezig met dat laatste in te richten tot volwaardige toegangspoort. Het park wordt opgefrist, de schoolhoeve vernieuwd en uitgebreid, nieuw bos wordt aangeplant, men voorziet speelzones … Je zal het hele portaal kunnen doorkruisen langs wandel- en fietspaden en er komt een nieuwe parking op de hoek van de Gijzelstraat en de Noordgijzelstraat. Het einde van de werkzaamheden is voorzien voor dit najaar. Omwille van de iets moeilijkere bereikbaarheid die de werken momenteel met zich meebrengen, startte ik aan portaal Leeuwenhof

’t Leeuwenhof

Het Leeuwenhof werd vernoemd naar het kasteel dat hier in de 19de eeuw dienstdeed als buitenverblijf van verschillende rijke families. Later werd in het gebouw een weeshuis en internaat voor kinderen van rondtrekkende ouders ondergebracht. Nu is er een zorghotel waar o.a. Gentse daklozen worden opgevangen. Hoewel je hier niet passeert op de Campagne wandelroute, loont het de moeite om even een kijkje te nemen aan de vijver vlakbij de open picknick-/speelzone van het portaal. Wat verderop, aan de parking, bevindt zich ook voormalig en inmiddels verkommerd jeugdhuis ‘Chez Choseken’.

De confrontatie met het zorghotel is best wat ontnuchterend en het oude jeugdhuis zorgt eveneens niet bepaald voor een gezellige setting. Maar van zodra je het bruggetje naar het grindpad naast het bos oversteekt, kom je direct in andere sferen. Er zijn 5 bewegwijzerde wandelroutes in de groenpool Vinderhoutse Bossen; 3 ervan kan je aanvatten aan portaal Leeuwenhof. De wandelingen zijn bewegwijzerd met zeshoekige bordjes met een gekleurd symbool. Op de Campagne wandeling is het echter geen overbodige luxe om de route op kaart bij de hand te houden. Enkele wegwijzers ontbreken, andere zijn goed verstopt.

Drassige veldwegels

Na de start aan het Leeuwenhof brengt een grindpad je tot vlak voor de oude boskern om vervolgens over te gaan in een drassige begraste veldwegel, toch wel typerend voor deze wandeling. De route is voor zo’n 75 % onverhard; waterdicht schoeisel is géén overbodige luxe.

Op de Campagne wandeling verken je de Gentse groene rand langs of zelfs dwars door zompige landbouwgronden of natuurzones. De wandelroute heeft duidelijk haar naam niet gestolen. Af en toe wandel je door een woonwijk of moet je een iets drukkere baan oversteken, maar het onverharde karakter van de wegen domineert. De R4, de Gentse buitenring, is hier wel niet zo ver af en dat zal je op sommige momenten geweten hebben, al is dat zeer sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en/of het seizoen. Hier en daar ontsiert een hoogspanningsmast het uitzicht.

De Campagne

Zompige landbouwgronden zijn er in overvloed, maar ook typerend voor de Campagne wandelroute zijn de kleine, relatief nieuwe boszones. Zo is er het Rijkegasthuisbos uit 2014. Hoewel de straatnaam Rijkegasthuisbos nog verwijst naar de aanwezigheid van oud bos — op oude kaarten zie je bijvoorbeeld dat dit gebied vroeger veel rijker was aan bos — betreft het hier een jong bos dat pas in 2014 werd aangeplant met de hulp van schoolkinderen uit de omliggende gemeenten. Laat je hier overigens niet afschrikken door het bordje met ‘privé terrein’ op: ook al is de bewegwijzering hier zoek, het pad loopt wel degelijk een stuk door dit bosje. Wat verderop passeer je ook één van de Gentse geboortebossen, vooraleer je via de Heiebreestraat en de Noordgijzelstraat uitkomt bij het portaal van De Campagne.

Het landhuis in de Gijzelstraat werd voor het eerst genoemd in 1694 als een ommuurd landgoed met een hofstede of hoveniershuis. In 1739 werd het omschreven als ‘opperhof nu ghenaemt het casteel’ en het ‘Jonckershof’. In 1765 werd het verkocht aan de heer Haemelinck, naar wie het landgoed toen werd vernoemd. Kasteel Haemelinck kwam in 1903 in het bezit van de jezuïeten — vandaar ook het Jezuïetenpad wat verderop — die er een buitenverblijf, een zogenaamde ‘campagne’, van maakten. In de jaren 70 werd het landgoed aangekocht door de gemeente en omgevormd tot een centrum voor cultuur en recreatie.

Het prachtige park in Engelse stijl is vrij toegankelijk — ik moet beslist nog eens terug om het domein beter te verkennen! — en in de oude stallingen van De Campagne werd een kinderboerderij ondergebracht. In principe wandel je op de Campagne wandeling het landgoed gewoon voorbij, maar één blik op de binnenkoer van het landhuis is voldoende om je binnen de poorten te lokken.

Natuurgebied Leeuwenhof

Via veldwegels zoals de Stroomkenskerkweg en de Meuleweg, en passant langs het kerkhof van Drongen, kom je uiteindelijk uit bij een natuurgebied dat eveneens vernoemd werd naar het Leeuwenhof. Het betreft hier een oude zandwinningsplas langs de Ringvaart die nu een trekpleister is voor vogels. Het terrein, in beheer bij Natuurpunt, wordt er begraasd door schapen waardoor allerhande soorten planten en dieren kansen krijgen. Er is een verhoogd uitkijkpunt vanwaar je alles kan observeren.

Vanaf hier is het slechts nog een kwestie van de Beekstraat opnieuw over te steken om uit te komen bij het startpunt van de wandeling.

Meetjeslandse authenticiteit dicht bij de stad

De Campagne wandeling kadert in het plan van de stad Gent om de stadsmens dichter bij de natuur te brengen … Of de natuur dichter bij de stedeling. Dit lukt ruimschoots op deze wandelroute, ook al word je er vaak aan herinnerd dat de stadsdrukte helemaal niet zo veraf is. Een ‘weg van de wereld’ gevoel bezorgde de omgeving mij in ieder geval niet. Ook de weersomstandigheden waren niet bijzonder opmonterend.

Meer dan 10 jaar geleden verkende ik al grote delen van deze wandeling via een route van Pasar die toen zelfs één van mijn favorieten was. Maar ik was toen nog geen fervente wandelaar, mijn lat lag toen nog niet zo hoog. Wist ik veel dat er ook in ons dichtbevolkte landje plekjes zijn waar je je een echte verkenner voelt. Al bij al vind ik de Campagne wandeling een geslaagd initiatief. Het is een mooie route vol Meetjeslandse authenticiteit, misschien geen absolute topper, maar toch een aanrader.

Praktisch

 • Beekstraat 46 (portaal) Leeuwenhof of Gijzelstraat 12 (portaal De Campagne), 9031 Drongen of
 • 7,4 km
 • ± 1 uur 35 min.
 • 2 hoogtemeters
 • 25 % verhard
 • Bewegwijzerde route (oranje driehoek), GPX of volgen op kaart
 • Er is parking voorzien
 • Wegens de inrichtingswerken aan portaal De Campagne is dit tot het najaar van 2023 iets moeilijker te bereiken met de auto.
 • De wandeling is bewegwijzerd maar het is geen overbodige luxe om de route op kaart bij de hand te houden. Enkele wegwijzers op cruciale plekken ontbreken of zijn wel heel goed verstopt.

Bronnen: vlm.be, Natuurpunt

Ik kwam op mijn route geen obstakels tegen. Blijf echter steeds alert. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvolledige en/of niet accurate routebeschrijvingen. Ik kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend of verbonden met het gebruik van deze website. Vind je mijn foto’s mooi? Fijn! Wil je foto’s van mijn blog gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming!