Menu
Wandelblog

Natuurgebied Kortelake: denderend!

Vlak voor drieëntwintig vierentwintig werd, trok ik naar natuurgebied de Rietbeemd in de vallei van de Mark. Ergens onderweg vond ik een wegwijzertje van een route van Natuurpunt langs een ander natuurgebied. Kortelake is een langgerekte strook natuur langs de Dender tussen Geraardsbergen en de grens met Wallonië. Vorige week keerde ik terug en volgde ik die bewuste wandelroute. Het was een magische ochtend waarop het opkomende zonlicht alles voorzag van een gouden randje …

Van zwavelstokjes tot valleibos

Ooit was de Dendervallei een uitgestrekte vlakte die ’s winters vrijelijk onder water kon komen te staan. Halverwege de 19de eeuw werd het gebied echter uitgebreid bebost met populieren. Rond die tijd schoten luciferfabrieken namelijk als paddenstoelen uit de Geraardsbergse grond. Toen na meer dan 150 jaar de luciferindustrie stil viel, hielden de populierenbossen stand.

In 2007 werd Kortelake, gelegen op de linkeroever van de Dender, tussen de Majoor Van Lierdelaan en de grens met het Waalse Deux-Acren, erkend als natuurreservaat. De naam van het domein verwijst naar de Kortelakebeek die door het gebied stroomt. Natuurpunt probeert het terrein zoveel mogelijk te herstellen in zijn oorspronkelijke staat van valleibos dat ’s winters vanuit de waterloop kortstondig kan overstromen. Nieuwe bomen werden aangeplant, populieren gekapt met het oog op de heraanplant met streekeigen groen.

Kortelake wordt omzoomd door begraasde weilanden en grenst ook aan het jaagpad langs de sterk kronkelende Dender. De oevers van de Dender, die ontspringt nabij Ath, zijn door hun grilligheid een stuk idyllischer dan die van pakweg de Schelde. Op die prachtig belichte ochtend vond ik het dan ook niet erg om een kleine 2 km te moeten afleggen op het jaagpad. De blauwe wandelroute van Natuurpunt is net geen 9 km lang. De route is voor zo’n 59 % verhard, maar voor die verharding is vooral het stuk langs de meanderende Dender verantwoordelijk.

Kortelake

De blauwe wandelroute van Natuurpunt — er is overigens ook een kortere variant van 3,6 km (rode route) — start in Overboelare, een charmante deelgemeente van Geraardsbergen. De wandeling begint wat aarzelend via achterafjes en een stukje langs de spoorweg, maar al snel verwelkomt het natuurgebied je in al zijn glorie.

Kortelake bestaat uit twee delen. Het natte, lager gelegen deel herbergt de populierenbossen die stilaan uitgroeien tot een valleibos met meer streekeigen boomsoorten. Op de natste stukken gedijt voornamelijk rietvegetatie; elders in het gebied wisselen open moerasland en valleibos elkaar af. Het hoger gelegen deel bestaat uit bos, met voornamelijk eiken en elsen. Hier en daar vind je ook een kleinschalig weidelandschap met houtkanten en hagen.

Natuurgebied de Rietbeemd

Het bovengenoemde wegwijzertje van Natuurpunt vond ik destijds op een wandeling door de vallei van Mark. De Markvallei is ongeveer 150 ha groot en omvat het landschap rond de Mark of Marcq, een riviertje dat ontspringt in het Henegouwse Silly en ter hoogte van Geraardsbergen uitmondt in de Dender. Op enkele kleine kernen van lintbebouwing en een handvol verspreide huizen na, is de vallei onbebouwd. In dit gebied wordt in de eerste plaats aan land- en bosbouw gedaan. Grote, glooiende hooilanden kenmerken het dromerig mooie landschap langs de visrijke rivier.

Verscholen in de weelderige vallei van de Mark ligt het enige bicommunautaire natuurreservaat van België: de Rietbeemd of Prés Rosières. Het 80 hectare grote reservaat is erkend als Natura 2000-gebied, waarvan een deel is aangewezen als stiltegebied. Sinds de oprichting in 1987 is het een toevluchtsoord voor de lokale fauna en flora, waaronder een groot aantal bijzondere vogelsoorten. De Rietbeemd is dan ook eigendom van la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO of zeg maar ‘de vogelbescherming’) in Wallonië en Natuurpunt in Vlaanderen. Het centre d’accueil van de Rietbeemd bevindt zich in Deux-Acren op een boogscheut van Geraardsbergen. 

Doorheen de Rietbeemd lopen twee bewegwijzerde routes waarvan je er dus één kruist op de Kortelake wandelroute. Eens voorbij natuurgebied Kortelake, na een vrij lang stuk naast de schilderachtige Dender, steek je deze tenslotte over vlak bij de monding van de Mark. Het pad brengt je eerst nog bij een klein pompstation, daarna wandel je verder langs de kronkelende Mark en vang je een glimp op van de Rietbeemd.

Topper in elk licht?

Van tegenwoordig moet ik mijn wandelingen een beetje doseren en probeer ik de mooiste — lees: best belichte — momenten om op pad te gaan uit te kiezen. Ik heb intens genoten van die prachtige zondagochtend langs de Dender en hoewel ik jaagpaden vaak saai vind, was dat toen zeker niet het geval. Of de route ook stand houdt onder een grijze hemel? Vast wel. De wedergeboorte van natuurgebied Kortelake maak je mee van op de eerste rij, het stukje door de Rietbeemd leidt je langs de slagader van het reservaat. Onbetaalbaar!

Download hier het GPS (GPX) bestand van de route:

27 KB


Bronnen: Natuurpunt

Ik kwam op mijn route geen obstakels tegen. Blijf echter steeds alert. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvolledige en/of niet accurate routebeschrijvingen. Ik kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend of verbonden met het gebruik van deze website. Vind je mijn foto’s mooi? Fijn! Wil je foto’s van mijn blog gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming!