Menu
Wandelblog

Meetjes en reetjes spotten in landschapspark Drongengoed

Natuurlijk trok ik deze week naar mijn geliefde Vlaamse Ardennen — wat dacht je nu? — maar ik besloot ook eens een ander deel van ons Belgenlandje aan te doen: Meetjesland. Meetjes? What’s in a name … In deze post neem ik jullie mee op een schitterende wandeling doorheen het landschapspark Drongengoed, het grootste aaneengesloten natuurgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.

De meetjes van keizer Karel

Er zijn vele legenden over de oorsprong van de naam ‘Meetjesland’. Eén van de bekendste is dat de seksuele appetijt van keizer Karel er voor iets tussenzit. Het verhaal gaat dat wanneer hij door de streek reisde, de mensen hun dochters verborgen hielden, waardoor keizer Karel dacht dat er enkel oude vrouwen (meetjes) waren.

Het Drongengoed is een 750 hectare groot bos- en natuurgebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Aalter en Maldegem. Eeuwenlang was het een onherbergzaam heidegebied tot het in de 13de eeuw werd ontgonnen. Het bos dankt zijn naam aan de paters Norbertijnen van Drongen nabij Gent, die er een mooie hoeve als uitvalsbasis hadden. Nu is deze Drongengoedhoeve een bezoekerscentrum. Een groot stuk van het Drongengoedbos, dat Europees beschermd is, is ontstaan door aanplantingen in de 19de eeuw. Momenteel is Natuurpunt bezig een deel van het domein terug in zijn oorspronkelijke staat, heide en veen, te herstellen.

Bosgebied

De bebossing van de heidevlakte startte in de 13de eeuw met loofhout en sinds de 19de eeuw ook met naaldhout. Zodoende zie je in Drongengoedbos een mengeling van beide boomsoorten, al bestaat het huidige bosbeheer vooral uit een geleidelijke omvorming naar meer inheems loofhout (berk, eik, lijsterbes enz.). Het gebied behoort tot de cuesta van het Meetjesland, met een hoogte variërend van 15 tot 29 meter. Een cuesta (van het Spaanse cuesta, ‘helling’) is een heuvel of heuvelrug met een zachte helling aan de ene kant, en een steile helling aan de andere kant.

De onnatuurlijke aanplanting zorgt voor een heterogeen en vrij open boslandschap met brede, rechte lanen. Greppels tussen de bomenrijen door geven het geheel een avontuurlijk tintje. Deze rabatten, die terug te vinden zijn in vele Meetjeslandse bossen, werden lang geleden gegraven om de natte bodem droog te trekken en daar bomen op te planten. Zij zijn nu overbodig geworden voor de uitgegroeide bomen, maar bieden wel een leuke ruimte om te spelen. Vlakbij de Drongengoedhoeve werd een sprookjesbos met kabouters, paddenstoelen, bruggen, bosgeesten, stappalen en andere speeltuigen aangelegd.

Een stukje hoge venen

Natuurpunt maakt er werk van om in Vlaanderen zoveel mogelijk heide in haar oude glorie te herstellen. Het hoogtepunt van deze wandeling is zonder meer het stukje ‘hoge venen’ aan het Maldegemveld. Hoewel de grond in een puur heidegebied eerder droog is, is de ondergrond van dit natuurgebied lichtjes moerassig. Op de drogere, hoger gelegen plekken ontstaat echter een typische heidevegetatie. Zo vormt het Maldegemveld een bijzonder gevarieerd lappendeken van poelen, vennen, grasland, heide, struweel en bos, waar heel wat wat bedreigde plant- en diersoorten wel bij varen.

Ook vrij grazende Schotse Galloway runderen dragen bij tot de diversiteit van het landschap doordat ze niet enkel opschietende grassen eten, maar ook bijvoorbeeld jonge boompjes en struiken die anders de heide zouden doen dichtgroeien. Het Drongengoed wordt verder ook begraasd door schapen en als je geluk hebt, loop je er misschien zelfs een ree tegen het lijf.

Op de natste stukken houden avontuurlijke vlonderpaden je voeten droog. Toch is om door dit gebied te wandelen waterdicht schoeisel beslist een must.

Knooppunten

Landschapspark Drongengoed is een heel populair wandelgebied. Op een zonnige zondag loop je er dan ook niet bepaald alleen rond. De kans dat je op zo’n moment een ree spot, is niet erg groot, al heeft een local mij verzekerd dat dat vroeg in de ochtend wel degelijk het geval kan zijn.

Het staat buiten kijf dat Drongengoed een prachtig natuurgebied is. Hoewel ik er zeker nog vaker zal gaan wandelen, mist het domein voor mij wel een beetje dat ‘vrije natuur’ gevoel waar ik net zo dol op ben. De wandellanen in het bos zijn te recht, de paadjes net iets te voor de hand liggend. Het geheel komt op mij nogal artificieel over, maar dat is natuurlijk eigen aan een park. Net door zijn identiteit als landschapspark met een recreatieve functie is het heel toegankelijk ook voor minder ervaren wandelaars die er kennis kunnen maken met diverse biotopen.

Het domein is voorzien van een heus netwerk van knooppuntenborden waardoor je heel eenvoudig routes kan plannen en volgen. De wandeling die ik maakte, staat bekend als Drongengoedbos wandelroute. Op dit gevarieerde tochtje van ongeveer 6 km maak je kennis met verschillende landschappen: bos, heide en moeras. Het is een heel mooie wandeling, perfect om te maken met het hele gezin!

Praktisch

  • Wandelknooppunt 16, Drongengoedweg 11, 9910 Ursel
  • 5,9 km
  • ± 1 uur 15 min.
  • 22 hoogtemeters
  • 12 % verhard
  • Knooppuntenroute, GPX of volgen op kaart
  • Gratis parkeren op de Krakeelparking

Ik kwam op mijn route geen obstakels tegen. Blijf echter steeds alert. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvolledige en/of niet accurate routebeschrijvingen. Ik kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend of verbonden met het gebruik van deze website. Vind je mijn foto’s mooi? Fijn! Wil je foto’s van mijn blog gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming!