Menu
Wandelblog

Dwars door de Fondatie van Boudelo

Zelfs in ons dichtbebouwde, drukbevolkte landje zijn er nog van die heerlijke plekjes waar je je heel even alleen op de wereld waant. Vorige week trok ik naar één van die zeldzame stiltegebieden in Oost-Vlaanderen: de Fondatie van Boudelo, een natuurgebied aan de Stekense Vaart in het Land van Waas. Ik liet me inspireren door Routen en volgde er een knooppuntenroute langs een lappendeken van graslanden, boszones en akkergronden die ooit behoorden tot de cisterciënzerabdij van Boudelo. In deze post vertel ik je wat je van deze wandeling van 9 km mag verwachten.

De Abdij van Boudelo

Meer dan 800 jaar geleden vestigde een zekere Balduinus van Bocla (Boudewijn van Boekel), een monnik uit de Gentse Sint-Pietersabdij, zich als kluizenaar in Klein-Sinaai. Al snel groeide de bescheiden gemeenschap die hij er stichtte uit tot een heuse abdij. Van hieruit begonnen de monniken de streek rondom de Schelde in cultuur te brengen. 

De naam Boudelo, soms ook Baudelo(o), is een samenstelling van de naam Bouden en het Oudnederlandse woord lo. Bouden verwijst naar Boudewijn IX van Constantinopel, de graaf van Vlaanderen die aan de monniken de toestemming gaf voor de ontginning van de toen nog woeste Wase gronden. Lo is een in onbruik geraakt woord dat klein bos op een zandige, hoger gelegen plek betekent. De omwonenden noemden de gronden van de abdij de ‘Fondatie’, een verwijzing naar de fundering of stichting van het klooster.

Van de abdij zelf zijn inmiddels zo goed als alle sporen verdwenen en de natuur komt nu weer langzaam in evenwicht met het door mensen aangelegde en onderhouden landschap waarvan de Stekense Vaart nog een stille getuige is. Dankzij deze waterloop konden de monniken de omliggende moerassen droogleggen en landbouwgronden creëren. Het 4,6 kilometer lange kanaal vormt de noordelijke grens van de Fondatie en het bosreservaat de Heirnisse die vandaag één groot natuurgebied vormen.

Stiltegebied

Samen met het bosreservaat de Heirnisse vormt de Fondatie van Boudelo één van de laatste stiltegebieden van Oost-Vlaanderen. Op deze suggestieroute wandel je hoofdzakelijk via onverharde wegen langs graslanden, akkers, bossen en de oevers van de Stekense Vaart. Stukjes moeras en kleine poelen gaan vaak in het landschap op, terwijl knoestige knotwilgenrijen en sierlijke populieren met alle — verdiende — aandacht gaan lopen.

Van de eerste paar honderd meter van de wandeling was ik niet onder de indruk en daarna bracht een veldwegel me naar het geasfalteerde stiltepad langs de Stekense Vaart — O jee. Wie mijn wandelvoorkeuren een beetje kent, weet dat ik niet dol ben op lange stukken langs verharde jaagpaden. Ik was dan ook blij toen ik ongeveer een kwartier later via een houten brug op de andere, onverharde oever van het kanaal belandde, op het zogenaamde Baudelopad.

Wat daarop volgde, waren alleen maar hoogtepunten: de passage langs de oude bossen van Liniedreef, met hun opvallende rabatten en acht meter hoge uitkijktoren, stukjes via voetwegen langs schilderachtige graslanden en open ruimtes waar zomaar eens een ree of vos je pad zou kunnen kruisen … En ja, er was nog een heel kort eindje langs het begrinte pad aan de vaart ook, maar dat maakten die andere stukken zeker meer dan goed!

Voor wie op zoek is naar rust

Van de abdij van Boudelo is geen spoor meer te bekennen, maar ik begrijp waarom Boudewijn van Boekel lang geleden naar hier kwam om er zijn ‘kluis’ te stichten. Deze suggestieroute is zeker en vast een aanrader voor wie op zoek is naar kalmte en rust in een pittoresk natuurlijk kader. Ondanks de ietwat valse start ben ik dan ook geneigd om deze suggestieroute een ⭐ te geven. Ik keer zeker nog eens een keertje terug!

Praktisch

  • Bosdorp 29, 9190 Klein-Sinaai
  • 9,2 km
  • ± 2 uur
  • 3 hoogtemeters
  • 26 % verhard
  • Wandelknooppunten, GPX of volgen op kaart
  • Parkeren langs de kant van de weg

Ik kwam op mijn route geen obstakels tegen. Blijf echter steeds alert. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvolledige en/of niet accurate routebeschrijvingen. Ik kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend of verbonden met het gebruik van deze website. Vind je mijn foto’s mooi? Fijn! Wil je foto’s van mijn blog gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming!